Voorstellen

Wij treden gemiddeld 5 tot 10 keer per jaar op in verpleeg- en verzorghuizen, op festivals, bij ouderenbonden, bij de Vrouwen van Nu (VvN), de Zonnebloem en op folkloristische markten, waarvoor wij een kleine onkostenvergoeding vragen. Vaak doen wij dit in Nederlandse klederdrachten uit diverse steden en streken. Een kledingshow en uitleg ontbreekt niet omdat mensen erg nieuwsgierig zijn naar wat we precies dragen.
U kunt ons bijvoorbeeld ook inhuren voor een huiskamerconcert, themafeest of als bedankje op een afdeling. Dit zijn slechts enkele suggesties.
In de decembermaand brengen wij een kerstprogramma in Charles Dickens-stijl. Wij zingen dan zowel Nederlandstalige als Engelstalige liederen. Wij doen ons best u iets leuks aan te bieden en aan ons enthousiasme zal het zeker niet liggen.

We have some 10 performances a year and are often asked to sing in homes for the elderly or in nursing homes. We ask a small fee to cover our expenses. We often perform dressed in traditional Dutch costumes from various towns or regions in The Netherlands. Therefore, an explanation of our costumes is always part of our show because people are usually curious about what we are wearing.

Carrycarry

Vanaf de oprichting is Carry onze dirigent. Zij leert de groep alle stemmen aan en zingt tegenwoordig de lage partij. Ze heeft een opleiding gedaan voor amateurdirigent. Zij kijkt naar de mogelijkheden van de groep om een optreden te regelen. Het liefst ziet ze de groep buitenlandse reizen maken met daarin optredens in klederdracht om eens lekker Hollands uit de hoek te komen. Dit is inmiddels verschillende keren gelukt.

Carry has been our conductor and vocal leader since the founding of the group. She teaches us the parts and now sings the low part herself. She is a schooled singer and qualified conductor. She takes care of the performance requests and considers the possibilities of the group. She would like to see us go abroad once a year to participate in folkloristic festivals, where we can demonstrate our Dutch heritage in costumes and songs. So far we have joined festivals abroad five times.

Saskia

Een van onze jongste leden is Saskia. Wij zijn er erg trots op dat ze met ons meezingt en zij is straks nog één van de weinige jongeren die deze oud Hollandse liederen kent. De liedjes van ons repertoire klinken haar vreemd in de oren (generatiekloof) maar ze leert ze snel aan. Zij zingt samen met Bianca de hoge sopraan partij.

One of our youngest members is Saskia. We are very proud to have her sing in the group and she will be one of the few of her generation to know all these traditional Dutch songs. Because of the “generation gap” many songs sound unfamiliar to her but she is a quick learner and picks up the tunes easily. Together with Bianca she sings the high soprano part.

Els

Els zingt samen met Marja, Wil en Linda de alt partij, maar als het even kan met Wim een andere stem. Nieuwe liedjes die aangeleerd moeten worden klinken bij Els meestal niet vreemd in de oren. Zij is een van de grondleggers van de zanggroep en heeft in de loop van de jaren het maken en vermaken van kostuums op zich genomen.

Together with Marja, Wil and Linda, Els sings the alto part, but if possible she and Wim sing a different voice. The traditional songs are all familiar to her. She is one of the founders of the singing group and over the years she has helped the group with the making of the costumes.

Marja

Marja is na enig aandringen bij de groep gekomen. Zij kon direct alle liedjes meezingen hoewel zij geen koorervaring heeft. Vroeger werd er bij haar grootouders veel van onze liedjes gezongen na kerktijd met de hele familie. Met Els, Wil en Linda zingt zij de alt partij.

Marja needed some persuasion to join us. Although she had no previous choir experience, she was able to sing the songs immediately. In her youth the whole family would gather at her grandparents’ house after church and sing many of our songs. Together with Els, Wil and Linda she sings the alto part.

Bianca

Bianca heeft voorheen in een Ierse Folkgroep gezongen. Door haar brede interesse klinken de meeste liedjes haar bekend alhoewel zij net als Saskia last heeft van een generatiekloof. Ze zingt samen met  Saskia de hoge sopraan partij.

Bianca used to sing in an Irish folk group. Due to her wide musical interest, our songs sound familiar to her, although she too suffers from the “generation gap”. Together with Saskia she sings the high soprano part.

Linda

Linda is de voorzitter van de zanggroep. Ze is erg enthousiast en ze zorgt samen met Carry voor een goedlopende kostuumshow. Ze zingt samen met Els, Wil en Marja de alt partij. Zij verzorgt de buitenlandse reizen.

Linda is chairman of the singing group. She is very enthusiastic and together with Carry she explains the costumes we wear during performances.
Together with Els, Wil and Marja, she sings the alto part. She takes care of the foreign visits.

Wil

Wil is een alt die een paar jaar terug zei: “als ik met pensioen ben, wil ik bij jullie komen zingen!” Vorig jaar hebben we haar gevraagd en ze past heel goed tussen Marja, Els en Linda. Ze heeft al in diverse koren gezongen, maar zoals van ons …… nog nooit.

Wim

Wim is pas bij de groep en zingt als tenor de alt partij met Els mee. Hij komt uit een gezin waar vroeger veel werd gezongen en zingt al jaren bij een shanty koor. Als hij kan mag hij met Els af en toe al een tegen partij zingen. Hij is een echte schipper, maar loopt in het kostuum van Westfriesland.

 Peter

Helaas is in februari 2017 Peter ons ontvallen. We missen niet alleen zijn persoon maar uiteraard ook zijn stem en zijn tomeloze inzet om ons tijdens het optreden in de war te brengen. Het “soms wel, soms niet” meezingen van Peter werd een gevleugelde uitdrukking binnen onze groep. Ook hij heeft zich sinds het ontstaan van de groep met veel plezier ingezet.

Unfortunately we lost Peter in February 2017. Not only do we miss him as a person but also his voice and his ability to tease us during performances. His “sometimes we do, sometimes we don’t” has become a saying within our group. Ever since the founding of the group he had been an enthusiastic member.

Peter

Peter is medeoprichter van de zanggroep en was de eerste voorzitter van onze vereniging.urker
In maart 2007 is hij plotseling overleden. In hem verliezen wij een markant figuur die veel plezier beleefde in zingen en optreden. Hij deed dit in een Urker mannenpak dat hij met veel trots droeg. Hij groeide als hij het aantrok en was dan ook echt een Urker, statig en nog groter dan hij al was.

Peter is the co-founder of We Willen Zo Graag and he was its first chairman. Unfortunately, he passed away suddenly in March 2007.
In him we have lost a striking group member, who loved to sing and perform. He would do this, wearing the male costume of the former isle of Urk with pride. As soon as he put on the costume he would become and Urk-man and would grow into it; stately and larger than life.